Zoekveld

Onlangs verschenen

Op 8 december is het decembernummer van Maandblad Zuid-Afrika verschenen, met hierin onder meer:

- Interviews met Zelda la Grange en Hein Willemse
- De legalisering van dagga in Zuid-Afrika
- Transnationale parken in zuidelijk Afrika
- Adrianus van Selms
- Restauratie Engelenburghuis, Pretoria
- Recensie: Een nag en ’n bietjie van Hester Kruger
 
Dit is de laatste editie van het maandblad. Vanaf januari gaat het tijdschrift van het Zuid-Afrikahuis door als kwartaalblad. De eerste editie van Zuid-Afrika Spectrum verschijnt op dinsdag 9 januari.